Leerlingen leveren maatschappelijke bijdrage tijdens onderwijstijd

Als school maakt Greijdanus steeds meer de beweging naar buiten. Ze zoeken naar manieren hoe ze het GO-onderwijs kunnen vormgeven en hoe leerlingen ook buiten de school kunnen leren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook willen ze vanuit het onderwijs van betekenis zijn voor de mensen om ons heen. Het programma Maatschappelijke Diensttijd sluit hier uitstekend bij aan. Impacter is een project uit het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw.

Leerlingen ontdekken hun talenten

Impacter helpt jongeren hun talent te ontdekken en ontwikkelen, om vervolgens in te zetten in de maatschappij. Wij bieden het programma MDT aan. Het programma draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en -vorming van jongeren en richt zich op jongeren van 14 t/m 27 jaar.

Jongeren moeten al jong keuzes maken. Soms weten ze nog niet waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Impacter helpt jongeren – door een maatwerkprogramma met ondersteuning van een persoonlijke coach – hun talenten te ontdekken, bevestigen, waarborgen en in te zetten in de maatschappij. Zo ontdekken ze hun talenten door te doen en vinden ze hun plek in de maatschappij.

Lees meer over Impacter

Wat is MDT?

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een initiatief van de overheid. Het is een traject van en voor jonge mensen. In een programma van 80 uur ontdekken ze hun talenten, hun idealen en leren ze deze verder ontwikkelen en tegelijkertijd iets voor een ander te betekenen.

Lees meer over MDT
MDT-logo

Handig om te weten

Waarom een MDT-traject?

Het programma draagt bij aan:

 • Talentontwikkeling van onze jongeren.
 • Vorming van onze leerlingen.
 • Het zichtbaar maken van het GO-onderwijs en identiteit van Greijdanus. Thema’s als buitenschools leren, aandacht voor de omgeving, levensecht leren, leren van anderszijn, niveaudoorbrekende groeperingsvormen en werken op basis van eigen voortgang zijn leidend voor de inrichting van het programma.

Partnerschool Guido de Bres

Het MDT-programma wordt al een aantal jaren toegepast door onze partnerschool Guido de Bres, locatie Arnhem en Amersfoort. De resultaten hiervan zijn heel positief gebleken. Alle leerlingen op Guido de Bres hebben de mogelijkheid dit programma in onderwijstijd te volgen.

Waarom een samenwerking met Impacter?

Impacter wil graag met Greijdanus samenwerken en het programma passend maken voor onze leerlingen. Het programma is reeds gefinancierd door een subsidie. We kunnen een maatwerkprogramma aanbieden in onderwijstijd.

Er is zicht op een duurzaam traject. Door nieuwe subsidies en uitbreiding van bestaande subsidies is de verwachting dat we dit programma via Impacter voor meerdere jaren kunnen aanbieden op deze manier.

Impacter heeft ruime ervaring met het aanbieden van een MDT-programma bij jongeren, professionele coaches die onze leerlingen kunnen begeleiden en een uitgebreid netwerk in de regio en kan de jongeren verbinden aan bedrijven/maatschappelijke organisaties.

Hoe gaat het in z'n werk?

 1. De leerling (of groep leerlingen) meldt zich aan voor deelname aan Impacter.
 2. Intake met en door de coach van Impacter > go/no go
 3. De leerling gaat samen met de coach aan de slag om de persoonlijke leerdoelen of vraag vast te stellen.
 4. Na een kennismaking wordt er uitgebreid gekeken wat de leerling belangrijk vindt en wat zijn of haar talenten zijn.
 5. Vervolgens wordt de leerling gekoppeld aan een organisatie, klus of project in de stad waar hij of zij zich vrijwillig voor inzet.

Bekijk een aantal voorbeelden van projecten van Impacters.

Dit zijn de kaders van het project

 • Een leerling doet vrijwillig mee en krijgt ruimte het te volgen binnen schooltijd.
 • Het programma beslaat 80 uur. Ter illustratie; Een traject van bijvoorbeeld 6 maanden komt neer op 4 uur per week (incl. reistijd, uitreiking certificaat)
 • Na afloop ontvangt de leerling een Europees erkend certificaat.

Naar welke doelen werken we toe?

Talentontwikkeling
De leerling heeft specifieke talenten waar juist externe resources een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de talentontwikkeling van de leerling.

Motivatie
De leerling heeft te maken met een motivatieprobleem. Een traject met Impacter zou ertoe kunnen leiden dat de leerling zijn/haar talenten ontdekt en kan ontwikkelen.

Impact maken
De leerling wil graag vanuit zijn/haar talent van betekenis zijn voor de mensen om zich heen.

Individueel of in een groep?

Voor deelnemende leerlingen zijn twee routes beschikbaar:

 • De individuele route
  De leerling volgt de route op individuele basis en ontvangt 1-op-1 coaching. In overleg met de leerling, ouders, mentor en teamleider wordt afgestemd welke momenten passend zijn.
 • De groepsroute
  Leerlingen volgen een route in groeps- of klasverband. Ze worden op basis van persoonlijke voorkeuren aan elkaar gematcht en ontvangen als groep coaching en waar nodig individuele coaching. Onderwijstijd zal vrijgemaakt moeten worden om de leerling te faciliteren.