Privacystatement Impacter

Waarom verwerkt Impacter persoonlijke gegevens van mij?
Impacter is gericht op het versterken van burgers, buurten en wijken en dus de samenleving. Een samenleving waar jij deel vanuit maakt. Jij maakt gebruik van de diensten van Impacter. Daarmee bieden wij je een helpende hand om verder te komen. Dit willen we zo goed mogelijk doen en laten verlopen.

Specifiek gebruiken we daarom je gegevens om:

 • je te registreren in ons bestand
 • vast te leggen welke afspraken we samen gemaakt hebben
 • je ontwikkeling te kunnen volgen
 • je eventueel te kunnen matchen met een vrijwilliger / (hulp)vrager
 • je te kunnen bereiken via mail of telefoon
 • je te laten deelnemen aan een activiteit

Je kunt er zeker van zijn dat Impacter de maatregelen genomen heeft die nodig zijn om je gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. Als je gebruik maakt van onze dienstverlening ga je ermee akkoord dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacystatement Impacter.

Hoe komt Impacter aan mijn gegevens?
We verwerken alleen noodzakelijke informatie die we van jou ontvangen hebben. Dit kan op volgende manieren:

 • Via de digitale weg (website, mail, app of sociale media)
 • Telefonisch
 • In een persoonlijk gesprek
 • Automatisch als je onze website bezoekt (cookies en IP-gegevens)
 • Via camerabeelden als je een wijkboerderij, wijkcentrum, jongerencentrum of Dock24 bezoekt

Welke gegevens verwerkt Impacter waardoor ik kan worden geïdentificeerd?
Door de gegevens die we verwerken (persoonlijke gegevens genoemd) kan je worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld je naam of je e-mailadres. Je persoonlijke gegevens verwerken we alleen als je deze aan ons verstrekt. Wat we verwerken zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige gegevens, alleen wanneer ze van belang zijn om onze diensten uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld persoonlijke leefomstandigheden, gezinssituatie en/of ziektebeelden

We bewaren deze gegevens maximaal drie jaar na het laatste contact of als een traject afgesloten is.
Camerabeelden worden altijd gemaakt ter bescherming van onze en jouw veiligheid. Deze worden maximaal 7 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Voor het gebruik van beeldmateriaal door Impacter hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • Bij een activiteit met inschrijving word je gevraagd of je toestemming geeft aan Impacter voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke.
 • Bij overige activiteiten wordt bij de activiteit zelf aangegeven of er beeldmateriaal gemaakt en gebruikt wordt door ons. Heb je hier bezwaar tegen dan kan je dat melden bij de organisatie zodat we hier rekening mee kunnen houden.
 • Impacter heeft hierbij niet de intentie gegevens te verwerken over websitebezoekers of beeldmateriaal te gebruiken van kinderen onder de 16 jaar ténzij we toestemming hebben van ouders of voogd. Wat betreft websitebezoek kunnen we niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Indien we beeldmateriaal willen gebruiken van kinderen jonger dan 16 jaar dan zullen we hier je toestemming voor vragen, als we deze niet al hebben. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt over een minderjarige of onterecht een foto hebben gebruikt, neem dan contact met ons op via privacy@travers.nl, dan zullen wij deze informatie dan wel foto verwijderen.

Welke gegevens verwerkt Impacter waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?
We verwerken ook gegevens waardoor je niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Dit zijn geanonimiseerde gegevens om een analyse te maken, trends te ontdekken en worden opgenomen in een rapportage aan bijvoorbeeld de gemeente.

Impacter gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Met wie deelt Impacter mijn persoonsgegevens?
We verstrekken jouw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, het oplossen van jouw (hulp)vraag en/of als we je daarmee beter kunnen helpen. In de meeste gevallen zullen we je toestemming hiervoor vragen. Als de situatie erom vraagt delen we je gegevens met derden onder de grondslag “gerechtvaardigd belang” en/of volgen we de wettelijke verplichtingen binnen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?
Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

Je hebt het recht om ons op elk moment te vragen je persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op onze dienstverlening). We bewaren je gegevens namelijk maximaal drie jaar na het laatste contact of als een traject afgesloten is. Camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard. Je hebt het recht ons te vragen je gegevens eerder te verwijderen. Verzoeken die onredelijk zijn, als de privacy van anderen hierdoor in gevaar komt of onredelijk grote inspanningen vereisen kunnen we afwijzen.

Wil je gebruik maken van bovenstaande rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan je vraag naar privacy@travers.nl. Om er zeker van te zijn dat de vraag van jou komt, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij de vraag mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen binnen twee weken op jouw vraag reageren.

Je kunt van ons verwachten dat we je persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Je hebt te allen tijde het recht om je af te melden voor de nieuwsbrieven of andere informatie die je van ons ontvangt per email.

Welke wijzigingen hebben wij onlangs aangebracht?
Impacter past haar privacystatement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website is steeds de meest recente versie opgenomen. Impacter raadt je dan ook aan het privacystatement regelmatig te raadplegen.

Hoe kan ik contact met Impacter opnemen?
Als je vragen hebt over het privacystatement stuur dan een e-mail naar privacy@travers.nl. Je kunt per post of telefonisch contact met ons opnemen op dit adres:

Impacter
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
(038) 750 83 00

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Bij voorkeur maak je een klacht eerst bespreekbaar bij een medewerker van Impacter. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de leidinggevende. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kom in contact

Onze coaches staan voor je klaar om je op weg te helpen.