Maatschappelijke diensttijd geborgd én verdubbeld in regeerakkoord

De maatschappelijke diensttijd (MDT) wordt voortgezet en verder uitgebouwd, zo staat in het nieuwe regeerakkoord. De regering stelt voor de komende vier jaar 200 miljoen beschikbaar voor de maatschappelijke diensttijd, dit is meer dan een verdubbeling van de huidige subsidie. Voor een betere, meer gelijke en gezonde wereld voor en door jongeren. 

In het nieuwe akkoord is meer aandacht voor jongeren en hun mentale gezondheid, weerbaarheid, gezonde levensstijl, gelijke kansen, eenzaamheid, onderwijs en het klimaat. En dat nog meer jongeren zelf het verschil kunnen gaan maken door de opschaling van MDT. Een investering in jonge en toekomstige generaties. Geef jongeren deze kans! Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Zeker nu! De oproep aan gemeenten en organisaties is dan ook: Doe mee met MDT!

Het nieuwe kabinet heeft structureel geld gereserveerd voor de maatschappelijke diensttijd de komende kabinetsperiode. Dit wordt gebruikt voor de verschillende maatschappelijke projecten die niet alleen interessant zijn voor jongeren, maar ook voor de maatschappij. Zo doen ook steeds meer scholen iets met de maatschappelijke diensttijd. Docent geschiedenis Erik-Jan Hakvoort doet actief mee met zijn leerlingen: “MDT kan zoveel betekenen voor de ontwikkeling van leerlingen. Ik raad iedere school aan hiermee aan de slag te gaan. Die ruimte is er nu.”

Bart Stenekes, lid van de stuurgroep van MDT-project Impacter en voorzitter van de Jongerenraad in Zwolle én jongere: “Maatschappelijke diensttijd is een tijd waarin je jezelf als jongere ontdekt: wat vind ik interessant, wat wil ik nu en wat wil ik later? Tegelijkertijd dragen jongeren tijdens hun MDT-traject bij aan de maatschappij. Een belangrijk aspect van MDT vind ik dat het preventief werkt, waardoor veel geld en problematiek bespaard kan worden.”

MDT staat voor Maatschappelijke diensttijd. Het kabinet ontwikkelde het actieprogramma vanuit de gedachte dat een sterke samenleving jongeren de ruimte biedt om zich in te zetten voor een ander om zo hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Doe je mee met MDT, dan zet je je vrijwillig in voor de maatschappij en tegelijkertijd werk je aan je eigen ontwikkeling, ontmoet je nieuwe mensen en bouw je een netwerk op.

Kom in contact

Onze coaches staan voor je klaar om je op weg te helpen.